Imię i nazwisko: (wymagane)

Nazwa szkoły: (wymagane)

Adres szkoły: (wymagane)

Telefon: (wymagane)

Adres Email: (wymagane)

Czy budynek szkoły jest przystosowany do wymogów osoby poruszającej się na wózku? (wymagane)